CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

Luôn coi trọng việc bảo mật thông tin, vì vậy, Tiệm len Ngô Nhỏ ưu tiên sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, đảm bảo cho quá trình thanh toán diễn ra an toàn nhất.

Trách nhiệm bảo mật thanh toán của Tiệm len Ngô nhỏ

  • Tiệm len Ngô nhỏ luôn coi trọng việc bảo mật thông tin vì vậy chúng tôi thường sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình thanh toán.
  • Giảm thiểu và đảm bảo tốt nhất việc người ngoài sử dụng các chương trình, công cụ hay các hình thức để can thiệp vào hệ thống và làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.
  • Tất cả thông tin giao dịch đều được bảo mật trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Mục đích áp dụng

  • Hệ thống thanh toán thẻ trên Website: tiemlenngonho.com đều được bảo mật theo tiêu chuẩn bảo mật thanh toán theo quy định của các ngân hàng.
  • Ngoài ra, Tiệm len Ngô nhỏ còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, nhằm đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

Tiệm len Ngô nhỏ

Có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với chúng mình qua:

Địa chỉ 1: 43 Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Địa chỉ 2: Phú Thượng, Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội